Webové stránky oddílu

www.volejbal-vrsovice.estranky.cz

Kontaktní osoby

Ženy A: Dana Škeříková, tel.: 728 216 175, danasker@seznam.cz
Ženy B: Olga Přechová, tel.: 734 461 162, olca.kalcikova@centrum.cz
Mládež: volejbal.vrsovice@gmail.com, tel.: 728 216 175 (Dana Škeříková), tel.: 724 335 304 (Lukáš Horák)
Kurzy pro dospělé: volejbal.vrsovice@gmail.com, tel.: 721 361 301 (Jana Vráblíková)

Nábor

Průběžně probíhá nábor dětí ve věku 7 – 12 let do družstev mladších žáků a žákyň a do přípravky. Zájemci se mohou zúčastnit některého z našich tréninků po dobu 1 měsíce a pak se rozhodnout. Všechny informace je možné získat v rozvrhu nebo na našich oddílových stránkách.

Dále hledáme posily pro družstvo žen B– hráčky všech věkových kategorií se zkušenostmi ze soutěžního volejbalu. Družstvo hraje na jaře a na podzim zápasy 3. pražské třídy (pondělí a středa), v zimě trénuje v ZŠ Na Líše každý čtvrtek od 19 hod. V případě zájmu kontaktujte kapitánku družstva Olgu Přechovou (tel.: 734 461 162, olca.kalcikova@centrum.cz).

Příspěvky

KategorieČlenské ČOSČlenské TJ SPVOddílovéCelkem
Přípravka I. (7-8 let)200 Kč200 Kč2 400 Kč2 800 Kč
Přípravka II. (9-11 let)200 Kč200 Kč4 000 Kč4 400 Kč
Mladší žáci a žákyně (10 -13 let)200 Kč200 Kč4 000 Kč4 400 Kč
Ženy (18-65 let)500 Kč200 Kč2 300 Kč3 000 Kč

Výbor oddílu

Předsedkyně oddílu: Dana Škeříková
Hospodář oddílu: Lukáš Horák
Členky výboru: Jana Danielová, Olga Přechová

Rozvrh

Přípravka IPřípravka IIMladší žáci a žákyně

·       děti 7 – 8 let

·       začátečníci

·       děti 9 – 11 let

·       absolventi Přípravky I a starší začátečníci

·       děti 10 – 13 let

·       absolventi přípravky II

·       mírně pokročilí a šikovní starší začátečníci

Sokolovna Vršovice, Sportovní ul. 3 – malý sál

Praha 10 – Vršovice

ZŠ U Mendíků, Mendíků 2

Praha 4 – Michle

ZŠ Na Líše, Na Líše

Praha 4 – Michle

1 x týdně

Úterý 17 – 18:30 hod.

2 x týdně

Pondělí 17 – 18:30 hod.

Středa 17 – 18:30 hod.

2 x týdně

Pondělí 17 – 18:30 hod.

Středa 16.30 – 18 hod.

·       Pohybová průprava

·       Spřátelení se s míčem

·       Základní volejbalové údery

·       Hry

·       Pohybová průprava

·       Cvičení s míčem

·       Základní volejbalové dovednosti, souhra ve dvojici, trojici

·       Hry

·       Volejbalové dovednosti

·       Pohybová a kondiční průprava

·       Souhra v týmu

 

Ženy AŽeny B
·       září – březen: pondělí 20:00 – 21:45 hod

·       říjen – březen: čtvrtek 19:00 – 21:00 hod

·       duben – září: pondělí a středa od 18:00 hod

Sokolovna Vršovice,

Sportovní ul. 3 – velký sál

Praha 10 – Vršovice

říjen – březen ZŠ Na Líše, Na Líše

Praha 4 – Michle

duben – září: kurt u Sokolovny Vršovice

Historie

První zprávy o odbíjené ve Vršovicích se datují od roku 1930, oddíl rychle nabaloval další členy a zejména v ženských kategoriích má za sebou dlouhou a úspěšnou historii. V současnosti v oddíle působí dvě družstva žen.

Mládežnický volejbal se díky několika nadšencům podařilo obnovit v roce 2016, nyní již v oddíle trénují kluci a holky od 7 do 13 let ve třech družstvech. Pravidelně chodíme na turnaje, starší děti se účastní pražského přeboru ve svých kategoriích. V létě (poslední prázdninový týden) jezdíme na soustředění.

Od podzimu 2017 rovněž pořádáme kurzy pro dospělé rekreační hráče šestkového volejbalu.