Rodiče a děti

Webové stránky oddílu

www.rd-vrsovice.cz

Oddíl Rodiče a děti (2 – 4)

Cvičení rodičů a dětí je určeno dětem ve věku 2-4 roky v doprovodu dospělé osoby. Nemusí to být jen rodič, ale třeba babička, dědeček, tetička, chůva, zkrátka kdokoli, kdo bude s dítětem sdílet radost z pohybu a bude mu vzorem při nabývání a zdokonalování jeho pohybových dovedností.

V našich hodinách se hravou formou věnujeme všestrannému rozvoji hrubé i jemné motoriky a rovnováhy. K tomu využíváme klasické i moderní tělocvičné nářadí a řadu dalších pomůcek. Prostřednictvím pohybových říkanek a tanečků si děti osvojují i základy rytmiky.

Kontaktní osoby

Jitka Poledníková
+420 606 784 762
polednikovajitka@gmail.com

Nábor

Září a leden, ale pokud to nestihnete, informujte se, zda nemáme ještě volné místo.

Pro přihlášení do našeho oddílu je nutné se osobně dostavit na cvičení. Formulář přihlášky obdržíte od cvičitelek (2ks – za rodiče a dítě). Vyplněné přihlášky pak odevzdáte spolu s fotografiemi pasového formátu a platbou dle aktuálního ceníku cvičitelkám přímo na hodině.

Cvičíme

Pondělí: 16:00 – 17:00, Baletní sál

Čtvrtek  17:00 – 18:00, Baletní sál

Příspěvky

Příspěvky se hradí na kalendářní rok (leden – prosinec).

KategorieČlenské ČOSČlenské TJ SPVOddílovéCelkem
Rodiče a děti – rodiče500 Kč200 Kč0 Kč700 Kč
Rodiče a děti – děti200 Kč200 Kč1 300 Kč1 700 Kč

V individuálních případech je možná pololetní platba ve výši 1800,- Kč (leden – červen).

Při zahájení docházky v září se též doplácí do konce kalendářního roku pololetní sazba 1800,- Kč.

Noví členové platí navíc ještě 10,- Kč za vystavení legitimace.