Oddíl Šachy

Historie

Založení šachového oddílu sahá před rok 1945. Jenom za posledních deset let se v jeho řadách vystřídalo na 120 šachistů. Po rozdělení Československa postoupilo A mužstvo do Národní ligy, kde setrvalo dodnes. Zpočátku bylo podporováno jednotou, později přímo odborem sportu ČOS, byl mu přiznán statut vybraného oddílu dospělých. Bez této pomoci by nikdy v této náročné soutěži nestartovalo. Sportovní činnost oddílu během roku probíhá podle plánu, který je v souladu s plánem svazu.

Výbor oddílu

  • Ing.Miroslav Sýkora - předseda
  • Karel Novák - hospodář
  • JUDr.Vratislav Kohout, RNDr. Jan Kovář, Milan Markovič, Ing. Richard Wiener - členové

Kontakt:

sekretariát TJ, tel. 271 741 081

předseda oddílu: tel. 721580913, mail: sykoramira@seznam.cz

Zájemci o členství v oddílu

mohou přijít v hrací dny, to je v úterý a ve čtvrtek, od 18,00 do sálku "Dietka", Vršovické nám. 111/2, Praha 10, nejlépe po telefonické domluvě

Nově zakládáme oddíl mládeže!

Podrobnosti sdělí  Alexandr Koukolík, tel. 602 376 518, mail koukolik.a@volny.cz

                              Ing. Evžen Pospíšil, tel. 775 775 602, mail evzenpospisil@gmail.com

Družstva

  • A mužstvo – 2. národní liga
  • B mužstvo – přebor Prahy, divize
  • C mužstvo –přebor Prahy 1. třída
  • D mužstvo - přebor Prahy 2. třída
  • E mužstvo – přebor Prahy 2. třída
  • F mužstvo – přebor Prahy 3. třída
  • G mužstvo – přebor Prahy 3. třída

Jsou pořádány pravidelné jarní i podzimní turnaje jednotlivců