Oddíl Sokolská všestrannost

Výbor oddílu:

  • Dana Fischerová – náčelnice
  • Jan Stránský – náčelník
  • Martina Soukupová – místonáčelnice
  • Vratislav Nývlt – místonáčelník
  • Věra Capouchová – hospodářka

Kontakty:

rodiče a děti (2 - 4 roky)

kontakt: Jitka Poledníková

tel.: 606 784 762, polednikovajitka@gmail.com

předškolní děti (4 - 6 let)

kontakt : Alice Krejbichová

tel.: 602 583 980,  piggy.alice@centrum.cz  

mladší žactvo

kontakt: Hana Hůlová

tel.: 602 181 985, hana.hulova@volny.cz

starší žákyně, dorostenky, ženy

kontakt: Kateřina Machů

tel.: 737 824 367, katerina.machu@email.cz

 

Volejbal:

kontakt: Alena Nývltová

tel.: 607 246 757

 

Aerobic:

kontakt: http://www.aerobik-vrsovice.estranky.cz/

 

Oddílové příspěvky na rok 2019:

  Členské Roční TJ Oddílové Celkem
Rodiče a děti 700,- 400,- 1 300,- 2400,-
Předškolní děti 200,- 200,- 1 700,- 2 100,-
Ml. a st. žactvo 200,- 200,- 1 900,- 2 300,-
Dospělí 18 - 65 let 500,- 200,- 2 300,- 3 000,-
Senioři nad 65 let 200,- 200,- 900,- 1 300,-
RG +AEROBIK do 65 let (Baletní sál)     500,- 200,- 60 Kč/hod. 700,-
RG+AEROBIK nad 65 let 200,- 200,- 60 Kč/hod 400,-

 

Pro nově příchozí: zřízení legitimace pro nového cvičence stojí  navíc 10 Kč.  Tato položka není zahrnuta v uvedených částkách.

V našem oddíle cvičí:

Rodiče a děti, předškoláci, mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně, dorost, ženy a muži.

Věnujeme se pohybovému rozvoji dětí, rekreačním novým formám gymnastiky - TeamGymu a volejbalu.

Nabízíme  ženám téměř všechny formy moderních forem cvičení pod vedením zkušených lektorek: aerobic, stepaerobic, pilates, Fitjazz, kalanetika, gymbaly, kondiční cvičení, rekreační volejbal. 

Všichni cvičitelé se pravidelně vzdělávají, aby mohli obměňovat a  upravovat obsah cvičení dle aktuálních trendů a zvyšují nejen svoji kvalifikaci, ale také kvalitu cvičebních hodin.

Volejbal je otevřený pro ženy i muže, kteří by si rádi zahráli volejbal rekreačně. Kolektiv našich volejbalistů  se pravidelně umisťuje na závodech na hezkých pozicích.

Ať přijdete v lednu, dubnu nebo listopadu, vždycky najdete svoji oblíbenou hodinu.

Kdy a kde cvičíme?


Rodiče a děti Pondělí 16 – 17
Čtvrtek 17 – 18
Baletní sál
Baletní sál
Předškoláci Pondělí 16 – 17
Čtvrtek 16 – 17
Velký sál
Velký sál
Mladší žactvo
a TeamGym
Pondělí 16 – 18
Čtvrtek 16 – 18
Velký sál
Velký sál
Starší žactvo
a TeamGym
Pondělí 17:30 – 19
Čtvrtek 17:30 – 19
Velký sál
Velký sál
Ženy TeamGym Pondělí 19 – 21
Čtvrtek 19 – 21
Velký sál
Velký sál
Volejbal

 Úterý 20,00 - 21,45

Čťvrtek 20,00 - 21,45

Velký sál
Velký sál
     

Rozvrh hodin aerobního cvičení pro ženy:

         

Popis obsahu jednotlivých lekcí a informace o instruktorkách najdete na:
http://www.aerobik-vrsovice.estranky.cz

FOTOGALERII a články z běžného života a akcí ( závody, karneval, soustředění) Oddílu Sokolské všestrannosti najdete na: http://www.vrsovice-gym.wz.cz/