Oddíl Sokolská všestrannost

Výbor oddílu:

  • Kateřina Machů – náčelnice
  • Jan Stránský – náčelník
  • Jitka Jansová – místonáčelnice
  • Vratislav Nývlt – místonáčelník
  • Věra Capouchová – hospodářka

Kontakty:

rodiče a děti (2 - 4 roky), předškolní děti (4 - 6 let)

Alice: piggy.alice@centrum.cz     tel. 602 583 980

 

mladší a starší žákyně, dorostenky, ženy

Kateřina Machů: katerina.machu@email.cz

tel. 737 824 367

Volejbal:

A. Nývltová, tel. 607 246 757

Oddílové příspěvky na rok 2016:

  Členské Roční TJ Oddílové Celkem
Rodiče a děti 700,- 200,- 1 100,- 2000,-
Žactvo do 18 let 200,- 200,- 1 400,- 1 800,-
Dospělí (18 - 65 let) 500,- 0- 1 500,- 2000,-
Senioři nad 65 let 200,- 200,- 500,- 900,-
RG+aerobik do 65 let (Baletní sál) 500,-+50 0 40/hod 550,-
RG +AEROBIK nad 65 let (Baletní sál)     200,-+50 200,- 40/hod. 450,-
         

V letošním roce všichni platíme Sletovou známku ve výši 50,- Kč

Pro nově příchozí: zřízení legitimace pro nového cvičence stojí  navíc 10 Kč.  Tato položka není zahrnuta v uvedených částkách.

V našem oddíle cvičí:

Rodiče a děti, předškoláci, mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně, dorost, ženy a muži.

Věnujeme se pohybovému rozvoji dětí, floorbalu, rekreačním novým formám gymnastiky - TeamGymu, volejbalu a futsalu.

Nabízíme  ženám téměř všechny formy moderních forem cvičení pod vedením zkušených lektorek: aerobic, stepaerobic, , pilates, Fitjazz, kalanetika, gymbaly, kondiční cvičení, rekreační volejbal. 

Všichni cvičitelé se pravidelně vzdělávají, aby mohly obměňovat a  upravovat obsah cvičení dle aktuálních trendů a zvyšují nejen svoji kvalifikaci, ale také kvalitu cvičebních hodin.

Muži k nám chodí relaxovat na hodiny futsalu, svoji kondici doplňují také volejbalem. Volejbal je otevřený pro ženy i muže, kteří by si rádi zahráli volejbal rekreačně. Kolektiv našich volejbalistů  se pravidelně umisťuje na závodech na hezkých pozicích.

Ať přijdete v lednu, dubnu nebo listopadu, vždycky najdete svoji oblíbenou hodinu.

Kdy a kde cvičíme?


Rodiče a děti Pondělí 16 – 17
Čtvrtek 17 – 18
Baletní sál
Baletní sál
Předškoláci Pondělí 16 – 17
Čtvrtek 16 – 17
Velký sál
Velký sál
Mladší žactvo
a TeamGym
Pondělí 16 – 18
Čtvrtek 16 – 18
Velký sál
Velký sál
Starší žactvo
a TeamGym
Pondělí 17 – 19
Čtvrtek 17 – 19
Velký sál
Velký sál
Ženy TeamGym Pondělí 19 – 21
Čtvrtek 19 – 21
Velký sál
Velký sál
Rekreační futsal Úterý     19 – 22,30
Čtvrtek  20,15 - 21,30
Velký sál
Malý sál
Volejbal Úterý 20:30 - 21,45
Čtvrtek 20 - 21,45
Velký sál
Velký sál

Rozvrh hodin aerobního cvičení pro ženy:

               

Den/hodina 16:00-17:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00
Pondělí     Aerobik mix
Alena
 
Úterý     Step aerobik
(pokročilí)

Iva
Gym ball
Alena
Čtvrtek  

 kondiční cvičení

 BOSU

 Lenka

Body forming
(problémové zóny)

Iva

 

Gym ball
Jitka D.

Změny rozvrhu vyhrazeny, njdete na  níže vedených stránkách

Popis obsahu jednotlivých lekcí a informace o instruktorkách najdete na:
http://www.aerobik-vrsovice.estranky.cz

FOTOGALERII a články z běžného života a akcí ( závody, karneval, soustředění) Oddílu Sokolské všestrannosti najdete na: http://www.vrsovice-gym.wz.cz/