Věrná garda

Sdružuje členy, kteří nezapomněli na své členství v Sokole před válkou a po válce. V současné době jsou její nedílnou součástí i mladší členové, kteří nemohou ze zdravotních či jiných důvodů cvičit, ale svým členstvím chtějí podpořit sokolskou organizaci, nebo chtějí působit v oblasti kulturně - společenské.

Výbor oddílu

  • Jitka Viktorínová - předsedkyně
  • Jarmila Jirsáková - místopředsedkyně
  • Petr Jeráček - hospodář
  • Zdena Duračková, Lubomír Kryčer - členové

Kontakt

Sekretariát TJ, tel. 271 741 081

Oddíl se schází ve středu 17 - 19 hod.

 

Cvičení seniorů:

stř. 10 - 11 hod.

čt.   16 - 17 hod.

tel. 271741081, Eva Maršálková