Oddíl Tenis

Kurty se nacházejí nad fotbalovým stadionem FC Bohemians Praha, v blízkosti toku Botiče, ze všech stran jsou obklopeny vzrostlou zelení (viz foto). Spojení: tram č. 22, 23, 4 - stanice Vršovické nám., tram č. 7, 6, 24 - stanice Oblouková.

Historie

Přestože tenis jako sportovní odvětví získal na síle a popularitě mnohem později než tradiční sokolské sporty, stával se postupně významnou součástí naší jednoty.

Každodenní trpělivou trenérskou a organizační prací, zejména v období 70. a 80. let, kdy předsedou oddílu byl br. Kopáček, získal tenisový oddíl renomé a dobré sportovní výsledky zejména při práci s mládeží.

V kategorii závodních družstev dospělých se oddíl zařazoval vždy do slušného průměru pražských oddílů srovnatelné velikosti. Možná - na rozdíl od jiných - členové oddílu byli vždy velmi soudržný kolektiv, který byl zvyklý každoročně velkým množstvím vlastní dobrovolné práce budovat svůj areál. Důkazem toho bylo, že oddíl v tomto období prakticky vlastními silami zbudoval 3 nové kurty, 2 dětské kurty a tréninkovou zeď na místě zavezeného bazénu u sokolovny. Při této akci je třeba vyzdvihnout zásluhy tehdejšího správce tenisového oddílu p. Valáška.

V areálu ve Sportovní ul. fungovala mládeže do 15 let a v areálu Magnitogorská ostatní věkové kategorie. V této době se členská základna vyšplhala na více než 400 aktivních členů. Tím se tenisový oddíl stal po všestrannosti nejsilnějším oddílem jednoty.

V r. 1990 po téměř dvacetiletém období došlo ke generační výměně ve výboru oddílu. Další období bylo ekonomicky velmi složité a bylo spojeno zejména s obstaráním sponzorů a ostatních finančních zdrojů z příspěvků členů oddílu.

Řada tehdejších závodních hráčů dosáhla v té době i mnoha sportovních úspěchů na tenisových turnajích po celé republice. Oddíl byl tehdy pořadatelem přeborů Prahy v kategorii mladších žákyň. Dalším novým fenoménem tohoto období byly kromě družstev mládeže a dospělých i soutěže v kategorii veteránských družstev.

V r. 2002 se tenisový oddíl rozdělil na dvě části. Převážná část původních členů založila novou jednotu TJ Sokol Vršovice II - tenis při ul. Magnitogorské, zbylá část členů včetně žákovského družstva zůstala jako samostatný oddíl v ul. Sportovní. Tento oddíl i nadále pokračoval ve spolupráci s družsvem dorostu v ul. Magnitogorské.

Od loňského roku již tenisový oddíl se sportovně rekreačním zaměřením ve Sportovní funguje samostatně.V současnosti má tento oddíl svůj vlastní výbor, jeho členská základna se pohybuje v rozmezí 60 - 70 členů, z toho je 15 žáků a 2 dorostenci. Oddíl má závodní družstvo žáků, dospělí jsou zaměřeni převážně na rekreační hraní.

Výbor oddílu

Výbor oddílu pracuje v následujícím složení:

 • předseda a zároveň člen výboru pro sportovní činnost - Ing. Luděk Pešek
 • místopředsedkyně - Ing. arch. Eva Langová
 • jednatel - Vít Mareček
 • hospodář - Ing. Jaroslav Pilát
 • člen výboru pro rekreační činnost - Ing. arch. Jiří Martin Srnka

Výuka tenisu

Tenisový oddíl má mezi svými členy také několik kvalifikovaných trenérů, kteří mají zkušenosti s trénováním mládeže i dospělých. Pro trénink závodního družstva dětí jsou vyhrazeny odpolední hodiny pracovních dnů od 14.00 - 17.00 h. Bližší informace podá správce kurtů Ing. Pilát - tel.: +420 607 507 841.

Pronájem kurtů

Kurt si lze pronajmout po předchozí osobní nebo telefonické domluvě se správcem (tel.: +420 607 507 841).

Všední dny:

7 - 16 hod. ............ 150,- Kč / kurt / 1 hod.
od 16 hod. ............. 170,- Kč / kurt / 1 hod.

Soboty, neděle, svátky:

celý den ................ 150,- Kč / kurt / 1 hod.

Při obsazování kurtů mají členové tenisového oddílu přednost před hosty.

Podmínky členství

Členství v tenisovém oddílu od jara do podzimu (duben - říjen):

 • bez vstupního poplatku
 • členské příspěvky pro r. 2011:
  • 3.600,- Kč dospělí (důchodci slevu podle věku)
  • 2.050,- Kč žáci a studenti
  • 1.000,- Kč hraní na zdi
  • Členové po zaplacení příspěvků obdrží klíče od vstupu a šatny a cedulku se jménem, kterou v případě obsazení kurtu pověsí na magnetickou tabuli. Věšet cedulku může jen přítomný hráč a v případě, že je víc zájemců o hru na kurtu, platí pravidlo dřívějšího příchodu (event. domluvy). Provoz na kurtech se řídí provozním a hracím řádem, vyvěšeným u šaten. Zájemci o členství mohou kontaktovat správce kurtů (tel.: +420 607507 841).

Závodní družstvo žáků

Závodní družstvo starších žáků postoupilo do 1. třídy pražského přeboru.

Nábor nových členů a dětí do závodního družstva

Tenisový oddíl přijme ještě nové členy (podmínky členství - viz výše) a děti, které by v budoucnu měly zájem hrát za závodní družstvo oddílu, v případě většího zájmu mladších dětí by mohlo vzniknout i družstvo mladších žáků či přípravky. Zájemci se mohou hlásit osobně nebo telefonicky u správce kurtů Ing. Piláta (tel.: 607 507 841).