Oddíl šerm

Historie

 

Ve vršovickém Sokole se začalo šermovat již v roce 1926, avšak teprve s otevřením nové vršovické sokolovny v roce 1933 se šermíři dočkali svého sálu a mohli tak začít trénovat v podmínkách, které rozhodně nebyly v té době v Praze obvyklé. Vedle kvalitního zázemí nechyběli ani výborní trenéři
a nadaní sportovci jako Albín Richter, Raymund Pelíšek, František Kříž, Rudolf Kratochvíl, mistryně světa Marie Šedivá, Jaroslav Krůba a mnozí další.

V roce 1948 ale vzniká koncepce jednotné tělovýchovy, ve které není pro Sokol místo. Tím také končí slavná éra prvorepublikového šermu ve Vršovicích. Oddíl se rozpadá a jeho členové většinou odcházejí do jiných pražských i mimopražských oddílů.

Nucená pauza vršovického šermu trvala dlouhých 40 let. Koncem roku 1991 inicioval obnovení šermu ve Vršovicích Miroslav Doležel. Společně s dalšími nadšenci - nejprve s Markétou Bláhovou a Rudolfem Kratochvílem, později s Janem Houžvičkou, Martinem Chaloupkou, Luďkem Urbanem a Václavem Perlíkem, vybudovali regulérně fungující oddíl. Věřme, že velké úsilí, které svému snu, společně s mnoha dalšími věnovali, položilo trvalý základ oddílu, který nezanikne ani po ukončení aktivní činnosti jeho budovatelů.

Oddíl šermu je řádně registrován u ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ a v ČESKÉM ŠERMÍŘSKÉM SVAZU.
V roce 1998 byl oddílu přiznán statut „vybraného oddílu mládeže“ ČOS. Oddíl ročně pořádá 3 turnaje – Turnaj o JARNÍ POHÁR, MAGISTRÁTNÍ TURNAJ a turnaj o CENU RUDOLFA KRATOCHVÍLA. Nově pořádá i turnaj pro kategorii seniorů – VETERÁNSKOU VRŠ.

Cílevědomou práci trenérů potvrzují pravidelnéúčasti jeho členů na finálových turnajích mistrovství České republiky a o letních prázdninách na šermířských soustředění v Bystřici nad Pernštýnem.

Výbor oddílu:

 • Ing. Miroslav Doležel, předseda
 • Markéta Holá - Mišková

Nábor:

 • probíhá průběžně
 • přijímáme nové členy od cca 12 let věku

Věkové kategorie v oddíle:

 • mini záci/žačky
 • mladší žáci/žačky
 • žáci/žačky
 • kadeti/kadetky
 • junioři/juniorky
 • senioři/seniorky
 • veteráni/veteránky

Tréninky:

 • Po, St, Čt od 17 hod. v malém sále
 • zbraně - fleret, kord, šavle

Kontakt:

Ing. Miroslav Doležel,   e-mail:  1500md@seznam.cz Více informací:  www.sermuj.cz.