Oznámení výboru Tělocvičné jednoty Sokol Praha Vršovice

Výbor TJ Sokol Praha Vršovice svolává na den 29. března 2017 valnou hromadu, která zhodnotí naši sportovní a hospodářskou činnost za rok 2016.

 

Na valné hromadě bude mimo jiné projednáván „projekt“ odštěpení LO od TJ s tím, že vznikne nová Tělocvičná jednota Sokol Dolní Mísečky. V souladu s platnou právní úpravou Občanského zákoníku byl vypracován:

 

            ▪ Projekt rozdělení TJ Sokol Vršovice formou odštěpení se vznikem nového spolku

   TJ Sokol Dolní Mísečky, a

             ▪ Zpráva výboru TJ Sokol Praha Vršovice vysvětlující hospodářské a právní důvody a

   důsledky odštěpení  

 

Členové TJ Sokol Praha Vršovice mají možnost nahlédnout do obou dokumentů v sídle TJ Sokol Praha Vršovice od 27. února 2017 každý pracovní den od 10.00 hodin do 15.00 hodin na sekretariátu TJ.

 

Věřitelé TJ Sokol Praha Vršovice, jejichž právní zájmy odštěpením jsou dotčeny, mají právo na informace o odštěpovaném jmění.

 

Výbor TJ Sokol Praha Vršovice

Dětský karneval!

Dětský karneval se bude konat v sobotu 18.2.2017 od 15,

00 hod. ve velkém sále sokolovny, vchod z Vršovického náměstí.

Soutěže pro děti, rej masek, doprovodná hudba.

Těšíme se na Vás!!

Nový nadpis

Nový článek - pro úpravu článku použijte tlačítko EDIT pod novým článkem

Nový nadpis

Nový článek - pro úpravu článku použijte tlačítko EDIT pod novým článkem

Strana:
<< Předchozí|     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13     |Následující >>