Valná hromada

TĚLOCVIČNÁ  JEDNOTA  SOKOL  PRAHA  VRŠOVICE

Vršovické nám. 2/111, 101 00  Praha 10. tel. 271741081

 

 

Výbor tělocvičné jednoty Sokol Praha Vršovice svolává

 

 

VALNOU HROMADU  TJ

která se bude konat

ve středu 29. března 2017 17,45 hod.

 

Místo konání: zasedací místnost TJ

 

Program valné hromady:

 

1.      Zahájení

2.      Schválení programu a jednacího řádu VH

3.      Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele

4.      Ocenění sportovců a jubilantů

5.      Zprávy činovníků

6.      Zpráva kontrolní komise

7.      Zpráva mandátové komise

8.      Rozprava k předneseným zprávám

9.      Projednání a rozhodnutí o Projektu rozdělení TJ Sokol Praha Vršovice formou odštěpení se vznikem nového subjektu – TJ Sokol Dolní Mísečky ke dni 1. 1. 2018.

10.   Schválení úpravy OŘ TJ

11.  Členské příspěvky TJ

12.  Usnesení VH TJ

13.   Závěr

 

Bod 9. bude projednáván za účasti notáře. V souladu s platnou právní úpravou Občanského zákoníku byl výborem TJ Sokol Praha Vršovice doporučen:

Projekt rozdělení TJ Sokol Vršovice formou odštěpení se vznikem nového spolku

TJ Sokol Dolní Mísečky a

Zpráva výboru TJ Sokol Praha Vršovice vysvětlující hospodářské a právní  důvody a důsledky odštěpení  

Členové TJ Sokol Praha Vršovice mají možnost nahlédnout do obou dokumentů v sídle TJ Sokol Praha Vršovice od 27. února 2017 každý pracovní den od 10.00 hodin do 15.00 hodin na sekretariátu TJ.

Prezence delegátů a hostů od 17,15 hod., konec jednání VH je předpokládáno ve 20,00 hod.

Výbor připomíná, že všichni delegáti oddílů, členi výboru a KK, jsou povinni

se při prezenci  prokázat platným průkazem ČOS s vylepenými známkami pro rok 2017.

 

V Praze dne  14.3.2017        

 

                                               Jménem výboru TJ         Dr. Ing. Rudolf Doucha v.r.

                   starosta

                                                                                             

                                                                                   

Oznámení výboru Tělocvičné jednoty Sokol Praha Vršovice

Výbor TJ Sokol Praha Vršovice svolává na den 29. března 2017 valnou hromadu, která zhodnotí naši sportovní a hospodářskou činnost za rok 2016.

 

Na valné hromadě bude mimo jiné projednáván „projekt“ odštěpení LO od TJ s tím, že vznikne nová Tělocvičná jednota Sokol Dolní Mísečky. V souladu s platnou právní úpravou Občanského zákoníku byl vypracován:

 

            ▪ Projekt rozdělení TJ Sokol Vršovice formou odštěpení se vznikem nového spolku

   TJ Sokol Dolní Mísečky, a

             ▪ Zpráva výboru TJ Sokol Praha Vršovice vysvětlující hospodářské a právní důvody a

   důsledky odštěpení  

 

Členové TJ Sokol Praha Vršovice mají možnost nahlédnout do obou dokumentů v sídle TJ Sokol Praha Vršovice od 27. února 2017 každý pracovní den od 10.00 hodin do 15.00 hodin na sekretariátu TJ.

 

Věřitelé TJ Sokol Praha Vršovice, jejichž právní zájmy odštěpením jsou dotčeny, mají právo na informace o odštěpovaném jmění.

 

Výbor TJ Sokol Praha Vršovice

Dětský karneval!

Dětský karneval se bude konat v sobotu 18.2.2017 od 15,

00 hod. ve velkém sále sokolovny, vchod z Vršovického náměstí.

Soutěže pro děti, rej masek, doprovodná hudba.

Těšíme se na Vás!!

Nový nadpis

Nový článek - pro úpravu článku použijte tlačítko EDIT pod novým článkem

Strana:
<< Předchozí|     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13     |Následující >>