Minivolejbal - nábor

Volejbalový oddíl TJ Sokol Praha Vršovice

www.volejbal-vrsovice.estranky.cz

NABÍRÁKLUKY A HOLKY OD 1. DO 5. TŘÍDY

do volejbalové přípravky

Tréninky družstev minivolejbalu se od 4. září 2017 se budou konat:

ZŠ Mendíků, Mendíků 2/1000, 140 00  Praha 4

§  Pondělí 17:00 - 18:30        dívky cca 9 – 11 let

§  Pondělí 18:15 - 19:45        chlapci cca 9 let – 11 let

§  Středa 17:00 - 18:30          společný trénink chlapci a dívky cca 9 – 11 let

Sokolovna Vršovice, Sportovní 2, Praha 10 Vršovice

§  Úterý 17:00 - 18:30             chlapci a dívky do cca 9 let

 

První tréninky budou probíhat už v týdnu od 4. 9. 2017.

Přijďte se podívat mezi nás!

 

Více informací na emailu: volejbal.vrsovice@gmail.com nebo danasker@seznam.cznebo tel.: 728 216 175 (Dana),

 případně rovnou navštívit některý z našich tréninků.

Cvičení seniorů podzim 2017

Začínáme ve středu 13.9. od 10,00 hod a ve čtvrtek od 16,00 hod.ve vršovické sokolovně. S sebou cvičební úbor, podložku, něco k pití a dobrou náladu! smiley

Těším se na Vás,

Eva Maršálková

Volejbal pro kluky

VOLEJBAL – KLUCI

 

Volejbalový oddíl TJ Sokol Praha Vršovice od září 2017 otevírá družstvo pro chlapce ve věku cca 10 – 12 let
(začátečníky i pokročilejší hráče)

 

 

Tréninky budou probíhat 2 x týdně v tělocvičnách v oblasti Vršovic.

Počítáme s účastí na turnajích a postupně i v oficiálních soutěžích Českého volejbalového svazu.

Zájemci se mohou hlásit na email volejbal.vrsovice@gmail.com, nebo na tel. č. 728 216 175 (Dana Škeříková), nebo rovnou navštívit již probíhající tréninky přípravky, které se konají každé úterý od 16:30 – 18 hod. na kurtu u vršovické sokolovny (vstup z ul. Sportovní)

 

www.volejbal-vrsovice.estranky.cz

Valná hromada

TĚLOCVIČNÁ  JEDNOTA  SOKOL  PRAHA  VRŠOVICE

Vršovické nám. 2/111, 101 00  Praha 10. tel. 271741081

 

 

Výbor tělocvičné jednoty Sokol Praha Vršovice svolává

 

 

VALNOU HROMADU  TJ

která se bude konat

ve středu 29. března 2017 17,45 hod.

 

Místo konání: zasedací místnost TJ

 

Program valné hromady:

 

1.      Zahájení

2.      Schválení programu a jednacího řádu VH

3.      Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele

4.      Ocenění sportovců a jubilantů

5.      Zprávy činovníků

6.      Zpráva kontrolní komise

7.      Zpráva mandátové komise

8.      Rozprava k předneseným zprávám

9.      Projednání a rozhodnutí o Projektu rozdělení TJ Sokol Praha Vršovice formou odštěpení se vznikem nového subjektu – TJ Sokol Dolní Mísečky ke dni 1. 1. 2018.

10.   Schválení úpravy OŘ TJ

11.  Členské příspěvky TJ

12.  Usnesení VH TJ

13.   Závěr

 

Bod 9. bude projednáván za účasti notáře. V souladu s platnou právní úpravou Občanského zákoníku byl výborem TJ Sokol Praha Vršovice doporučen:

Projekt rozdělení TJ Sokol Vršovice formou odštěpení se vznikem nového spolku

TJ Sokol Dolní Mísečky a

Zpráva výboru TJ Sokol Praha Vršovice vysvětlující hospodářské a právní  důvody a důsledky odštěpení  

Členové TJ Sokol Praha Vršovice mají možnost nahlédnout do obou dokumentů v sídle TJ Sokol Praha Vršovice od 27. února 2017 každý pracovní den od 10.00 hodin do 15.00 hodin na sekretariátu TJ.

Prezence delegátů a hostů od 17,15 hod., konec jednání VH je předpokládáno ve 20,00 hod.

Výbor připomíná, že všichni delegáti oddílů, členi výboru a KK, jsou povinni

se při prezenci  prokázat platným průkazem ČOS s vylepenými známkami pro rok 2017.

 

V Praze dne  14.3.2017        

 

                                               Jménem výboru TJ         Dr. Ing. Rudolf Doucha v.r.

                   starosta

                                                                                             

                                                                                   


Strana:
<< Předchozí|     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13     |Následující >>