Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Praha Vršovice

Nový článek - pro úpravu článku použijte tlačítko EDIT pod novým článkem

Dr. Ing. Rudolf Doucha        starosta

Mgr. Petr Syrový                místostarosta

Vít Konečný                      jednatel

IUng. Michal Vopelka          hospodář

Kateřina Machů                 náčelnice

Mgr. Jitka Viktorínová         vzdělavatelka

Ing. Petr Čuda                  předseda odboru sportu TJ

Ing. Jaroslav Banszel         člen

RNDr. Jitka Jansová           členka

Ing. Miroslav Kubín            člen

Stanovy ČOS