Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice děkuje hlavnímu městu Praha

 

 

 

 a městské části Praha 10

 

 

Městská část Praha 10

 

 

za poskytované granty a příspěvky

 

 

na jednotlivé programy pro podporu sportovní činnosti mládeže a na provoz tělovýchovných zařízení.